משבר הדיור
הפצצה המתקתקת של ישראל
כחלון לאוצר
מנצחים את משבר הדיור!
משבר הדיור הוא פצצה חברתית!
אם לא ננצח במלחמה הזו, עשרות אלפי משפחות
בישראל ימשיכו להיות משועבדות לבנקים
ולבעלי הדירות שלהן.
זה אסון חברתי שרק 'כולנו' יכולה לנצח.
בישראל חסרות היום למעלה
מ-120,000 אלף דירות
בכל שנה דרושות עוד כ-45,000 דירות בשוק
מה שגורם למחירים להמשיך לעלות
ב-2008 נדרשו 103 משכורות לדירה,
היום נדרשות 141 משכורות!
נתניהו מדבר והמחיר עולה...
נתניהו מדבר והמחיר עולה ועולה...
נתניהו מדבר והמחיר עולה ועולה ועולה...
נתניהו מדבר והמחיר עולה ועולה ועולה...
נתניהו מדבר והמחיר עולה ועולה ועולה...
לפיד מתחיל לדבר והמחיר ממשיך לעלות...
כחלון לאוצר
ניצחון בדרך לדירה
כחלון לאוצר
ניצחון בשבילי!
מנצחים את השיטה!
נרתום את הגורמים המקצועיים תחת קורת גג אחת
ונסיר חסמים במהירות
כחלון לאוצר
ניצחון בשבילי!
מנצחים את המונופול!
נפרק את מונופול מקרקעי ישראל
באמצעות שחרור קרקעות לניהול ושיווק
ע"י רשויות מקומיות ויזמים פרטיים
כחלון לאוצר
ניצחון בשבילי!
מנצחים את הבירוקרטיה !
נקצר את הזמן למתן היתרי בנייה משלוש שנים
לשלושה חודשים בלבד!
כחלון לאוצר
ניצחון בשבילי!
מנצחים את הסחבת!
נעודד רשויות מקומיות ויזמים פרטיים
לבנות דירות במהירות ונטיל סנקציות כואבות
על מי שמעכב בנייה
נשחרר לבנייה 250,000
יחידות דיור הנמצאות במצב
של תכנון מפורט
כחלון לאוצר
ניצחון בדרך לדירה
שמים סוף להפקרות בשוק השכירות:
 • יצירת התנאים לשוק השכירות ארוכת הטווח ובדגש על דירות
  3 חדרים לצעירים ומשפחות צעירות.
 • ליווי משפחות נזקקות בתהליך השכירות, הכולל איתור וסיוע עד לשלב החתימה על החוזה.
 • חקיקת 'חוק שכירות הוגנת' לקביעת כללים ברורים
  שיחייבו כל הסכם שכירות.
 • קביעת דרישות המינימום להגדרת דירה כברת השכרה,
  והחובות המינימליים של המשכיר ביחס לאחזקת הדירה.
כחלון לאוצר
ניצחון בשבילי!
סוף להזנחת הדיור הציבורי
 • צמצום משמעותי של התור לדיור הציבורי על ידי הגדלת
  הסיוע בשכר דירה
 • שימוש ברווחי מכירת דירות ציבוריות לטובת שיפוץ דירות
  מוזנחות כדי לשפר את איכות חייהם של המתגוררים בדיור
  ציבורי.
תכנית זו תשחרר לשוק עשרות אלפי דירות
חדשות, תוריד את מחירי הדיור ואת גובה
המשכנתא ותאפשר לאזרחים רבים יותר
להגשים את החלום לדירה